Oli Lukner logo

Za več informacij mi pišite na naslov:

info@zdravljenje.si

Vse, kar ste vedno želeli vedeti o zdravilstvu, pa niste vedeli, koga vprašati

1. KAJ JE ZDRAVILSTVO?

Zdravilstvo obsega obširno znanje, ki se je tisočletja razvijalo v precizne tehnike, ki človeku pomagajo do zdravja. Te tehnike so se oblikovale glede na potrebe pacienta. Namen teh tehnik je vzpostavljanje ravnovesja na telesnem, mentalnem, čustvenem in energetskem nivoju. Nekatere tehnike delujejo le na telesni nivo in posledično vplivajo na ostale nivoje, večina pa deluje na vse nivoje hkrati. Zdravilske tehnike zdravijo vzrok in ne posledico. Od tod njihova moč trajno odpraviti težave.

2. KAJ JE ČLOVEK S STALIŠČA ZDRAVILSTVA?

S stališča zdravilstva je človek več dimenzionalno bitje, polno življenjske energije. Sestavlja ga telo in  elektromagnetno polje, ki ga obdaja. Življenjska energija se v njem neprestano spreminja. Bolj, ko je človek čustveno in mentalno uravnotežen, bolj ko je sproščen in skrbi za svoje telo, se primerno prehranjuje in se občasno razstruplja, bolj zdrav je.

3. ZAKAJ ČLOVEK ZBOLI?

Človek zboli, ko se zaradi kakršnegakoli zunanjega ali notranjega vzroka ta življenjska energija v našem polju ustavi. Ta zastoj imenujemo energetska blokada.  Telo izrazi svojo stisko z zdravstvenimi težavami ali, v skrajnem stadiju, z boleznijo. Bolezen je kreativni stadij, v katerem telo opozarja svojega lastnika, da deluje proti sebi in da bi bilo treba v njegovem življenju nekaj spremeniti.

4. KAKO ZDRAVILSKE TEHNIKE DELUJEJO?

Bistvo zdravljenja človekovega bitja je njegova zmožnost samozdravljenja. Ko z določeno tehniko spodbudimo čiščenje telesa in odpremo energetske poti, se telo samo regenerira. Vse zdravilske tehnike so metode samozdravljenja.

5. PREZRTA DEJSTVA

Zdravilska tehnika v pacientu sproži samozdravilne procese. Zdravilec nima moči zdravljenja, torej, zdravilec ne zdravi. Nihče ne more nikogar ozdraviti, človek se lahko zdravi izključno sam. Zdravilec torej s svojim delovanjem omogoča človekovemu bitju, da samo najde pot nazaj k ravnovesju. Pomemben del resničnega zdravljenja pa je zdravljenje uma: pacientu ta način zdravljenja pomaga, da prevzame odgovornost za svoje življenje in prepozna sporočilo svoje bolezni. Lahko se odloči za spremembo načina življenja, kar je posledica globokega spoznanja, da je za svoje življenje odgovoren sam, ne pa zdravnik, zdravilec ali kdorkoli drug.

6. DOKAZLJIVOST ZDRAVILSKIH TEHNIK

Milijoni uporabnikov zdravilskih tehnik so dokaz za njihovo uspešnost. Mnogim zadostuje lastna izkušnja, nekateri bi želeli znanstvene dokaze. Žal moramo priznati, da več dimenzionalnih stvari ni moč dokazati s tri dimenzionalnimi metodami, ki so zdaj splošno v uporabi. Več dimenzionalne stvari lahko dokažemo le z več dimenzionalnimi metodami. S temi metodami pa se ukvarjajo znanstveniki, ki jim več dimenzinalnost ni tabu. To so kvantni fiziki, ki so dokazali, da materija v resnici ne obstaja. Na stotine publikacij, izdanih na uglednih univerzah po vsem svetu ponuja znanstvene dokaze o posameznih tehnikah  naravnega zdravljenja.  Živimo v evolucionarnem času, ko odkrivamo neslutene dimenzije človekovega bitja in čudeža življenja. Upam si trditi, da bodo zdravilske tehnike in več dimenzionalnost kmalu postala vsakdanja, splošno sprejeta stvar. Zdaj je čas za Nikolo Tesla in, nenazadanje, za modreca Einsteina. Tudi njiju takrat nihče ni razumel.

7. DVOM

Sedem miliard ljudi ima sedem miliard različnih verovanj in prepričanj. Naravno je, da eni verjamejo v nekaj in drugi v nekaj drugega. Podobno misleči se najdemo skupaj. Tako pacient najde svojega zdravilca, tako učenec najde svojega učitelja. Ni potrebe, da bi vsi verjeli v vse. Zdravilci ne potrebujemo, da bi kdo verjel v nas, ker mi verjamemo vase in v svoje delo, ki vedno znova rodi sadove.

8. KAKŠNE SO NAJBOLJŠE LASTNOSTI ZDRAVILCA

Zaveda se, da je za uspeh zdravljenja, ki mu ga je nudil, zaslužen sam pacient. Spodbuja ga, da poskrbi za svoje zdravje. Spoštuje pacientovo svobodno voljo. Izobražuje se, uri svojo intuicijo, dela na sebi in lošči svoje kvalitete sočutja in razumevanja. Pretanjeno posluša svojega pacienta in izlušči pomembne informacije, ki bi sicer ostale skrite. Je ljubeč, razumevajoč, a odločen. Pacientom, ki nimajo denarja, pa si želijo zdravljenja, ne odkloni pomoči. Drži se najvišjih etičnih načel, skrbi za svoje zdravje in svoj notranji mir, da je lahko zgled svojim pacientom. Ljudje hodijo k njemu zaradi tega, kar je. Zdravilec je svetilnik, ki v težkih časih nevihte kaže pot upanja, neomajnosti in moči. Biti zdravilec je eden najlepših, a hkrati najtežjih poklicev.

9. ZAKAJ NEKATERI ZDRAVILCI NISO TAKŠNI?

Zakaj je zdravilstvo eden najtežjih poklicev? Ker mora biti zdravilec ponižen in se ves čas zavedati, da želi njegov ego prevzeti zasluge za pacientov uspeh zdravljenja.

Zdravilstvo je poslanstvo, poklic. Imamo dobre zdravilce in slabe zdravilce. Imamo dobre zdravnike in slabe zdravnike. Enako velja za avtomehanike in peke, učitelje in krovce. To je naravno. Dobri zdravilci, peki in učitelji so tisti, ki živijo v skladu z najvišjo integriteto. Integriteto je težko pričakovati od vsakogar. Ni pa bojazni, da bi slabi zdravilci preplavili svet. Človek gre namreč največ dvakrat na led. (Ali morda trikrat?)

10. ZAKAJ JE ZDRAVILSTVO POGOSTO TEMA POSMEHA?

Ker o njem razpravljajo ljudje, ki o njem ne vejo prav ničesar. Zahtevalo bi precej dodatnega študija in poglabljanja v temo, ki razkriva širši pogled na človeka in temelje njegovega zdravja.  Dejstvo je, da le znanje in osebna izkušnja z naravnim zdravljenjem zbrišeta vsak dvom.  

Več dimenzionalnost človeka, ki je za zdravilce najbolj naravna stvar, je za nepoznavalca zdravilstva največja neumnost. Zdravilci ohranjamo mirno kri, ker vemo, da tudi tisti, ki ne verjamejo v čakre in auro, čakre in auro imajo! Lepi so!

11. KAKŠNA JE RAZLIKA MED MEDICINO IN ZDRAVILSTVOM?

Medicina obravnava človeka kot fizično bitje, podrejeno zakonom Newtonove fizike.  Specializira se za posamezne organe oz. organske sisteme, ki jih obravnava ločeno od celote. Z operacijami nam lahko reši življenje (vse spoštovanje!) in uporablja kemične substance (zdravila). Preko simptomov postavi diagnozo. Zdravi torej posledico.

Zdravilstvo in medicina sta dve popolnoma različni stroki.

Zdravilstvo obravnava človeka kot celostno, energijsko bitje, pri katerem igra duševnost veliko vlogo. Upošteva tudi ostale možne vzroke za nastanek bolezni, ki so lahko v okolju, v elektromagnetnem sevanju, prisotnosti toksinov itd. Zdravilske tehnike zdravijo vzrok bolezni in aktivirajo samozdravilne sposobnosti organizma. Kot zdravilo uporablja, na primer, homeopatijo.

12. KAJ POVEZUJE ZDRAVNIKE IN ZDRAVILCE?

Zdravnike in zdravilce povezuje ljubezen do ljudi. Ljudem želimo pomagati, vsak na svoj način. Skupaj lahko nudimo bolniku kar najboljšo oskrbo in informacije, ki mu lahko pomagajo k zdravju. Želimo se učiti drug od drugega. Slovenski zdravilci si želimo povezovanja z zdravniki, kot je to ustaljena praksa v tujini. Marsikateri slovenski  pacient bi si želel tega povezovanja.

13. ALI LAHKO MEDICINA PRESOJA ZDRAVILCE IN NJIHOVE TEHNIKE?

Zaradi nezdružljivosti obeh metod ne en ne drugi ne moreta presojati strokovnosti drug drugega. Idealno je, da zdravilci poznajo elemente medicine (anatomijo, fiziologijo in patologijo) zaradi boljšega razumevanja fizičnih težav pacienta, zdravniki pa osnove zdravilskih tehnik, ki bi jih lahko predlagali pacientom za možno uporabo.

14. POKLIC ZDRAVILCA

Vsak človek ima pravico do dela, ki ga veseli, izpolnjuje in osrečuje. Vsak človek ima talente in sposobnosti, ki so nekaj posebnega. Zdravilci, ki jih poznam sama, investirajo vsa svoja sredstva v neprestano izobraževanje in nemalo njih je prepotovalo pol sveta, da bi pridobili znanje, s katerim bi čim učinkoviteje pomagali ljudem. Nekateri so se rodili z zdravilskimi sposobnostmi in so bili zdravilci že kot otroci. V Sloveniji je čas, da se status in poklic zdravilcev uredi, saj si želimo nuditi enakopravno in varno pomoč našim pacientom, hkrati pa odprtega sodelovanja z zdravniki.

15. KAKO IZBRATI SVOJEGA ZDRAVILCA ALI TERAPEVTA

Z zdravilcem se dogovorimo za uvodni pogovor, s katerim ugotovimo, če nam njegov način dela in komuniciranja ustreza. Če se z njim ujamemo, bo gotovo pravi za nas. Moč odločitve je naša, naše odločitve pa imajo svoje posledice. Človek, ki se je prepustil neveščemu  zdravilcu, je sam odgovoren za svoje odločitve. Ni namreč mogoče, da bi nas prevarali ljudje, ki smo jih sami izbrali, da delujejo na nas. Intuicija nam daje prave občutke in pravo usmeritev. Ne smemo pa spet pozabiti, da nas ne more ozdraviti nihče drug, da smo mi tista moč in odločitev, ki pripomore k našemu zdravju.

Nazaj na seznam objav